นายไพโรจน์ ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
54   คน
สถิติทั้งหมด
134444   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

แบบฟอร์มติดต่อราชการ

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอเบี้ยความพิการ   [13/12/2560] [สำนักปลัด] 76k
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   [13/12/2560] [สำนักปลัด] 77k
การแจ้งรื้อถอนอาคาร ม.39 ทวิ   [13/12/2560] [สำนักปลัด] 87k
การแจ้งดัดแปลงอาคาร ม.39 ทวิ   [13/12/2560] [สำนักปลัด] 113k
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ม.39 ทวิ   [13/12/2560] [สำนักปลัด] 90k
การแจ้งขุดดิน   [13/12/2560] [สำนักปลัด] 86k
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ม.22   [13/12/2560] [สำนักปลัด] 90k
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ม.33   [13/12/2560] [สำนักปลัด] 82k
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตาม ม. 21   [13/12/2560] [สำนักปลัด] 112k
การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ   [13/12/2560] [สำนักปลัด] 92.5k
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   [13/12/2560] [สำนักปลัด] 88.5k
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   [13/12/2560] [สำนักปลัด] 109.5k
การขอรับรายเดือนลูกจ้างประจำของอปท   [13/12/2560] [สำนักปลัด] 71k
การขอรับบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างอปท.   [13/12/2560] [สำนักปลัด] 70k
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างของอปท   [13/12/2560] [สำนักปลัด] 73.5k
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   [13/12/2560] [สำนักปลัด] 81.5k
การขอใบอนุุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป   [13/12/2560] [สำนักปลัด] 89.5k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป   [13/12/2560] [สำนักปลัด] 83k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   [13/12/2560] [สำนักปลัด] 83k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   [13/12/2560] [สำนักปลัด] 85.5k


หน้าที่ 1ทั้งหมด2
1 2