นายไพโรจน์ ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
53   คน
สถิติทั้งหมด
134443   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
14/04/2566 : รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [สำนักปลัด] 32
05/04/2566 : ข้อมูลเชิงการให้บริการรอบ 6 เดือน เรื่องการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 66 [สำนักปลัด] 34
03/04/2566 : รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [สำนักปลัด] 74
18/04/2566 : ข้อมูลสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 [สำนักปลัด] 40
05/04/2566 : เปิดศูนย์ปฏิบัติการและจุดตรวจความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 [สำนักปลัด] 26
05/04/2566 : กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [สำนักปลัด] 26
05/04/2566 : โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [สำนักปลัด] 38
05/04/2566 : เข้าร่วมรับฟังการบูรณาการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ และ ซักซ้อมความเข้าใจ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม [สำนักปลัด] 37
05/04/2566 : โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [สำนักปลัด] 39
05/04/2566 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [กองการคลัง] 88
05/04/2566 : แสดงผลข้อมูลสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น [สำนักปลัด] 25
05/04/2566 : รายงานผลการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 [สำนักปลัด] 49
30/03/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [กองการคลัง] 242
29/03/2566 : แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [สำนักปลัด] 35
29/03/2566 : การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [สำนักปลัด] 40
05/03/2566 : โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสานสัมพันธ์บุลากรในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [สำนักปลัด] 52
23/03/2566 : การปฏิบัติตนของพนักงานท้องถิ่น [สำนักปลัด] 42
04/01/2566 : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม [สำนักปลัด] 60
15/02/2566 : งบการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสิบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [กองการคลัง] 22
14/03/2566 : ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [สำนักปลัด] 24


หน้าที่ 1ทั้งหมด8
1 2 3 4 5 6 7 8 >>