นายไพโรจน์ ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
56   คน
สถิติทั้งหมด
134446   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

สำนักปลัด

ชื่อ - นามสกุล :
นางปะจินดา อุ้ยกระโทก
ตำแหน่ง :
รองปลัดอบต.
เบอร์ติดต่อ : 087-0606951
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางอรุณี วรุณชัยพร
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ : 080-7482639
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางพรพณา งวงช้าง
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ : 089-5513789
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
จ.อ.เสฏฐวุฒิ คำแก้ว
ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 0648035657
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางฉันทนา กองสุข
ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ : 093-3200325
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพัชรี สีมาพล
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ : 082-8618006
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายศาสตร์ตราวุธ พิมพ์สุคะ
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสามารถ บู้หลง
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถ
เบอร์ติดต่อ : 083-3484728
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายยงยุทธ โพนพุฒ
ตำแหน่ง :
นักการภารโรง
เบอร์ติดต่อ : 098-1275586
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าง
ตำแหน่ง :
รปภ.
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววันวิสา ขันแข็ง
ตำแหน่ง :
แม่บ้าน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
หน้าที่ 1ทั้งหมด1
1