นายไพโรจน์ ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
55   คน
สถิติทั้งหมด
134445   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

คู่มือสำหรับประชาชน

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอเบี้ยความพิการ   [19/04/2566] [สำนักปลัด] 99.22k
การลงทะเบียนและยื่นขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ   [19/04/2566] [สำนักปลัด] 100.32k
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   [19/04/2566] [สำนักปลัด] 100.48k
การชำระภาษีป้าย   [19/04/2566] [สำนักปลัด] 102.13k
การแจ้งรื้อถอนอาคาร ม.39 ทวิ   [19/04/2566] [สำนักปลัด] 118.85k
การแจ้งถมดิน   [19/04/2566] [สำนักปลัด] 101.67k
การแจ้งดัดแปลงอาคาร ม.39 ทวิ   [19/04/2566] [สำนักปลัด] 138.72k
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ม.39 ทวิ   [19/04/2566] [สำนักปลัด] 118.78k
การแจ้งขุดดิน   [19/04/2566] [สำนักปลัด] 102.38k
การแจ้งก่อสร้างอาคาร ม. 39 ทวิ   [19/04/2566] [สำนักปลัด] 136.76k
การจดทะเบียนพาณิชย์ (จดใหม่)   [19/04/2566] [สำนักปลัด] 93.3k
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ม.22   [19/04/2566] [สำนักปลัด] 121.44k
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ม.33   [19/04/2566] [สำนักปลัด] 101.35k
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตาม ม. 21   [19/04/2566] [สำนักปลัด] 135.93k
การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ   [19/04/2566] [สำนักปลัด] 118.36k
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   [19/04/2566] [สำนักปลัด] 116.78k
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   [19/04/2566] [สำนักปลัด] 134.86k
การขอรับรายเดือนลูกจ้างประจำของอปท   [19/04/2566] [สำนักปลัด] 93.89k
การขอรับบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างอปท.   [19/04/2566] [สำนักปลัด] 94.26k
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างของอปท   [19/04/2566] [สำนักปลัด] 96.8k


หน้าที่ 1ทั้งหมด2
1 2