นายไพโรจน์ ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
57   คน
สถิติทั้งหมด
134447   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

กองการคลัง

ชื่อ - นามสกุล :
นางนาวา เย็นเสนาะ
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ : 081-3208238
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอนันญา ภักดีทุมมา
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคลัง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางจิราวรรณ ขอสืบอำนวย
ตำแหน่ง :
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เบอร์ติดต่อ : 091-8680736
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธนศักดิ์ เนตินาค
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางศิริญากร พิมพ์สุคะ
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางปวริศา คำแก้ว
ตำแหน่ง :
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ : 083-3636171
อีเมล์ :
หน้าที่ 1ทั้งหมด1
1