นายไพโรจน์ ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
57   คน
สถิติทั้งหมด
134447   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

โครงการสร้างสุขผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 สืบสานประเพณีสงกรานต์ วัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการสืบสาน อนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 

ลงข่าว: 11/04/2566  หน่วยงาน : สำนักปลัด   13   42

วันที่ 11 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง นำโดยนายไพโรจน์ ภูศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ได้จัดโครงการสร้างสุขผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 สืบสานประเพณีสงกรานต์ วัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการสืบสาน อนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อแสดงความกตัญญููกตเวที ความอ่อนน้อมต่อผู้มีพระคุณและผู้อาวุโส เพื่อการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็ง และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะฯ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุได้มีความสุข
และขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหังทุ่ง และผู้นำชุมชน ทุกหมู่บ้าน