นายไพโรจน์ ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
52   คน
สถิติทั้งหมด
134442   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลงข่าว: 15/12/2565  หน่วยงาน : สำนักปลัด   6   47

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565  เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดย นายไพโรจน์ ภูศรี  นายกองค์การบริการส่วนตำบลหัวทุ่ง มอบหมายให้ นางสาวสุภนิดา ซื่อสัตย์ ปลัด อบต.หัวทุ่ง ประธานที่ประชุม ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยแจ้งให้ผู้บริหาร พนัก เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของระฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563