นายไพโรจน์ ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
51   คน
สถิติทั้งหมด
134441   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

โครงการ “โครงการแปรรูปการใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์และของเหลือใช้สู่วิถีเศรษกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2564" 

ลงข่าว: 24/09/2564  หน่วยงาน : สำนักปลัด   4   191

เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ได้จัดโครงการ “โครงการแปรรูปการใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์และของเหลือใช้สู่วิถีเศรษกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2564"
เพื่อปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่เกิดและสั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน และการแก้ปัญหาดังกล่าว ที่ผ่านมายังไม่สามารถที่จะตอบโจทย์การแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อาจจะมาจากสาเหตุการไม่ให้ความสำคัญและความพร้อมต่อการแก้ไขปัญหาที่ยังไม่เพียงพอ โดยในปัจจุบันสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอย ได้แก่ การพัฒนาและ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ประกอบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทั้งประชากรจริง ในพื้นที่และประชากรแฝง สาเหตุเหล่านี้ล้วนส่งผลให้สถานการณ์ปัญหาขยะเพิ่มขึ้นทวีคูณ และเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าหากจะต้องมีการเก็บขนขยะมูลฝอยและนำเข้าไปสู่ระบบการกำจัดทั้งหมดนั้น ต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลในการบริหารจัดการ ประกอบกับจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงทุกจังหวัดทั่วประเทศและมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากส่งผลให้มีมูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นด้วย